Adatvédelmi Tájékoztató

 • Jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a profipadlo.hu  weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. Jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az Adatvédelmi nyilatkozat menü alatt.

  Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a profipadlo.hu  (továbbiakban: Szolgáltató) weboldal adatkezelésére terjed ki.

  Adatkezelő személye

  • A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető által bérelt szerveren kerülnek tárolásra.

  Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

  • A Magyar Szőnyeg Kft. adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében a NAIH-67442/2013. azonosítószám alatt került nyilvántartásba.
  • A profipadlo.hu és aldomain weboldalai regisztráció nélkül, böngészhető. A Magyar Szőnyeg Kft. a birtokába jutott adatokat az 1992. évi LXIII. „Személyes adatok védelméről” szóló és az 1995. évi CXIX. „Kutatás és közvetlen üzletszerzés”-ről szóló törvények előírásainak megfelelően kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolítása és a kapcsolattartás érdekében, valamint egyéb, a vásárló által megjelölt célok kielégítésére használjuk fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át.
  • A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.

  Regisztráció

  • A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztrációval Ön automatikusan elfogadja jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

  Hírlevél feliratkozás

  • A hírlevélre feliratkozott felhasználók részére a Magyar Szőnyeg Kft. elektronikus hírlevél formájában akciós ajánlatokat küld. A Hírlevélre való feliratkozáskor a felhasználónév, az e-mail cím, a lakhely és a böngészéshez használt számítógép IP címe kerül tárolásra.
  • Az üzenetküldéskor, vásárláskor, regisztrációkor, vagy hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat elérhetőségeinkre elküldött kérésre töröljük.
  • A Szolgáltatás használata személyes adatok megadásához kötött. Az adatok kérése során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

  Honlap-látogatottsági adatok kezelése, „Cookie”-k elhelyezése, célja

  • Az Uniós törvények értelmében felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “süti”-ket használ. Ezek apró veszélytelen fájlok, melyeket a weboldal helyez el a felhasználó számítógépén annak érdekében,hogy egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye a böngészést.
  • A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
  • A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
  • E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, illetve a szolgáltatást teljeskörűen nem veheti igénybe, valamint a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

  Az adatkezelések célja

  • A regisztrált felhasználók azonosítása
  • Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése
  • A felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére. Például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.
  • A működési problémák elhárítása
  • A közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.
  • Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
  • Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

  Adatbiztonság

  • Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre.
  • A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

  Tájékoztatás személyes adatkezelésről

  • Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  Jogok gyakorlása

  • A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a kapcsolat[kukac]profipadlo.hu e-mail címen.
  • A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: kapcsolat[kukac]profipadlo.hu
  • A nem regisztrált, de a hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználók a kiküldött hírlevelek alján található leiratkozó linken keresztül kérhetik adataik törlését.

  Jogorvoslat

  • Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

  Felelősség

  • Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

  Módosítás

  • Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelmi Nyilatkozat menü alatt.

  Adatkezelési számok:

  • Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: NAIH-67442/2013.
  • Nyereményjáték: NAIH-67451/2013.
  • Kedvezmények igénybevétele: NAIH-67453/2013.
  • Honlapon történő regisztráció: NAIH-67449/2013.
  • Hírlevél küldés: NAIH-67448/2013.
  • Direkt marketing: NAIH-67447/2013.
  • Hűségprogram: NAIH-67452/2013.
  • Fogyasztói elégedettség mérés: NAIH-67454/2013.
  • Webáruház üzemeltetés: NAIH-67450/2013.

  Budapest, 2013. szeptember 1.

INFORMÁCIÓ
Termékkereső
TERMÉKEK